PDF
Печати
Е-пошта

 

 

 

Краток Историјат,

Извршител Катерина Кокина е најмладиот извршител во Република Македонија.

Родена во Скопје 1982 година.
Дипломирала на правниот факултет при Универзитет " Св. Кирил и Методиј" во 2005 година.

Од 2005 до 2011 работела во адвокатска канцеларија. Во 2007 положила правосуден испит од кога, па се до 2011 работела како адвокат, во 2010 положила испит за извршители.

Канцеларијата на извршител Катерина Кокина работи од 28.11 2011 година.